Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Onderwijsdeel hbo Onderwijsdeel hbo € 2.505.033
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling Deel ontwerp en ontwikkeling € 70.915
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 8.346
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging experi-menten open bestel Bekostiging experimenten open bestel € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 123
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging tweede bachelor- en master-graden in het hbo Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 189.392
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Regeling stimulering Bèta/techniek Regeling stimulering Bèta/techniek € 4.289
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Studiekeuze-informatie hoger onderwijs Studiekeuze-informatie hoger onderwijs € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Overig Overig € 1.280
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Uitbesteding Uitbesteding € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 17.540
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) € 29.477
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Promotiebeurs voor leraren) NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 2.949
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.816
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1233 Stichting Studiekeuze 123 € 0