Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten - Gereedstelling 246,323 € 225.397
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten - instandhouding 114,821 € 109.661
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 169.395
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 13.505
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan IT - € 31.688
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan IT; bijdrage aan SSO DTO 220,486 € 193.481
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie 94,248 € 62.909
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto 346 € 405