Lucht en geluid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Verkeersemissies - € 3.163
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Geluid- en luchtsanering - € 4.068
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Euro 6 en Euro-VI - € 0
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Overige subsidies - € 50
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.315
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - NSL - € 0
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Wegverkeerlawaai - € 18.010
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder - Overige bijdrage medeoverheden - € 0
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Bekostiging - - € 1.263