Algemeen departement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Onderzoeken ANVS - € 3.162
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Regeringsvliegtuig - € 8.731
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing - € 3.902
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Overige opdrachten - € 12.973
IenM-brede programmamiddelen Subsidies(regelingen) - Subsidies ANVS - € 500
IenM-brede programmamiddelen Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 1.290
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen waarvan bijdrage aan KNMI - € 2.672
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan ILT - € 12.209
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.574
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RIVM - € 6.382
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - StAB - € 5.127