Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties BMKB € 34.972
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Storting begrotingsreserve BMKB € 4.465
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Groeifaciliteit € 6.062
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Storting Groeifaciliteit begrotingsreserve € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 2.056
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Storting begrotingsreserve GO € 7.001
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Storting begrotingsreserve Scheepsnieuwbouwfinanciering € 92
Een excellent ondernemingsklimaat Garanties Garanties Storting begrotingsreserve MKB Financiering € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bevorderen ondernemerschap € 9.905
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Interdepartementaal Programma Biobased Economy € 1.095
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Microkrediet € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Uitfinanciering subsidies € 4.907
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Opdrachten Onderzoek & ontwikkeling € 1.351
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Opdrachten ICT-beleid € 18.319
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Opdrachten Beleidsvoorbereiding en evaluaties € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Opdrachten Opdrachten Regiegroep Regeldruk/ACTAL € 1.113
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NBTC € 8.634
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWTO € 321
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan instituten € 4.516
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen € 135.775
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 33.328
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Agentschap Telecom € 2.711
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen DICTU € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Logius € 1.945