Provinciefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Provinciefonds Bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 2.051.405
Provinciefonds Bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen - € 0
Provinciefonds Bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 518.158