Safety and stability

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 1.671
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Atlantische Commissie - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Veiligheidsfonds - € 118
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Opdrachten/Bijdrage ZBO's/RWT's Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 435
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Opdrachten/Bijdrage ZBO's/RWT's Veiligheidsfonds - € 82
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 31
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Veiligheidsfonds - € 924
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 11.645
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 1.099
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 616
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 372
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Anti-terrorisme instituut - € 313
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Contra-terrorisme - € 5.550
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Global Forum on Cyber Expertise - € 229
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Cyber security - € 0
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Contra-terrorisme - € 924
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Contra-terrorisme - € 1.461
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/opdrachten IAEA - € 7.144
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/opdrachten OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 1.514
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/opdrachten CTBTO - € 1.518
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/opdrachten Nuclear Security Summit - € 0
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 27.470
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Nederland Helsinki Comité - € 28
Promoting security, stability and legal order in international context Contract landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 15.139
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 5.552
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 85.819
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 55.094
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Training buitenlandse diplomaten - € 2.500
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken/Bijdragen ZBO's/RWT's landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 1.043
Promoting transition in priority areas Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Opdrachten Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'MATRA' - € 11.882
Promoting transition in priority areas Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Opdrachten Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'Shiraka' - € 13.295