Nominal and unforeseen expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Nominaal en Onvoorzien Contingencies - - € 0
Nominaal en Onvoorzien Wage compensation - - € 0
Nominaal en Onvoorzien Price compensation - - € 0