Taxes

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Taxes Funding Overige programma-uitgaven - € 2.194
Taxes Funding Proceskosten - € 3.910
Taxes Bijdrage aan agentschappen waarvan: programmakosten - € 64.593
Taxes Interest Belasting- en invorderingsrente - € 146.381
Taxes Equipment waarvan: Bijdrage SSO's - € 166.004
Taxes Staff waarvan: Inhuur externen - € 203.716
Taxes Equipment waarvan: Overig mayerieel - € 229.595
Taxes Equipment waarvan: ICT - € 267.080
Taxes Staff waarvan: Eigen Personeel - € 2.098.935