Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Energy and quality of construction Subsidies FES IAGO - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Fonds duurzaam funderingsherstel - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke regeling blok voor blok - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energy and quality of construction Contract Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan agentschappen Diverse Agentschappen - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan agentschappen ILT (Handhaving Energielabel) - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan agentschappen ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving) - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan agentschappen RVO (Uitvoering Energieakkoord) - € 0
Energy and quality of construction Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Toelatingsorganisatie - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken (Beleidsprogramma Energiebesparing) - € 0
Energy and quality of construction Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Infrastructuur en Waterstaat (Omgevingsloket) - € 0
Housing construction Contribution to subnational authorities Bijdrage woningbouw - € 0
Quality of living environment Subsidies Wijkverpleegkundigen - € 0
Quality of living environment Contract Wjikverpleegkundigen - € 0
Quality of living environment Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Beleidsprogramma woonomgeving e.a - € 0
Quality of living environment Contribution to subnational authorities Beleidsprogramma woonomgeving - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders Bijdrage aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 8
Housing construction Contract Beleidsprogramma Woningbouw - € 104
Housing construction Subsidies Beleidsprogramma Woningbouw - € 294
Quality of living environment Contract Beleidsprogramma woonomgeving e.a - € 412
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma energiebesparing - € 659
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 814
Energy and quality of construction Bijdrage aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 1.173
Quality of living environment Subsidies Beleidsprogramma woonomgeving - € 1.844
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders Loans Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 2.640
Energy and quality of construction Subsidies Energiebesparing Koopsector - € 3.348
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma Bouwregelgeving - € 5.788
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma Energiebesparing - € 6.264
Housing construction Bijdrage aan agentschappen RVO (Beleidsprogramma Woningbouw) - € 22.029
Energy and quality of construction Subsidies Revolverend fonds EGO - € 25.000
Energy and quality of construction Subsidies Energiebesparing Huursector - € 105.676