Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- Inkomensoverdrachten Minderjarige deelnemers bol ( R) - € 8
- Inkomensoverdrachten Deeltijd vo ( R) - € 2.238
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) - € 2.450
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten STOEB/ALR (NR) - € 3.025
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) - € 3.611
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vso ( R) - € 3.843
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) - € 6.423
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vo ( R) - € 58.883