International Education Policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International Education Policy Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 0
International Education Policy Subsidies Frans-Nederlandse academie (FNA) - € 0
International Education Policy Contract Beleidsonderzoek en benchmarking - € 0
International Education Policy Contract Incidentele Internationale activiteiten - € 0
International Education Policy Contract EU-Voorzitterschap - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCCIC - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge - € 30
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten - € 40
International Education Policy Subsidies Overige incidentele subsidies - € 65
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI - € 77
International Education Policy Subsidies Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur - € 155
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel - € 185
International Education Policy Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) - € 426
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center - € 468
International Education Policy Subsidies Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) - € 600
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 859
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie - € 2.727
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training - € 2.989
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EP Nuffic - € 3.875