Aviation

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Aviation Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan KNMI - € 14
Aviation Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) - LVNL - € 77
Aviation Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 148
Aviation Contribution to subnational authorities - Bijdrage Caribisch Nederland - € 779
Aviation Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.141
Aviation Contract - Opdrachten GIS - € 2.436
Aviation Subsidies - Overige subsidies - € 3.214
Aviation Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) - € 4.082
Aviation Contract - Overige opdrachten - € 10.022