Shipping and ports

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Shipping and ports Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RVO - € 218
Shipping and ports Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 1.212
Shipping and ports Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.504
Shipping and ports Subsidies - Overige subsidies - € 1.617
Shipping and ports Contract - Overige opdrachten - € 1.657
Shipping and ports Contribution to subnational authorities - Bijdrage Caribisch Nederland - € 2.158
Shipping and ports Subsidies - Topsector logistiek - € 6.359
Shipping and ports Contract - Caribisch Nederland - € 9.774
Shipping and ports Contract - Topsector logistiek - € 15.482