Multi annual program National Coordinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten - € 150
Multi annual program National Coordinator Groningen Contract Projecten Overheidsdienst Groningen - € 161
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Instrumentarium woningmarkt - € 1.350
Multi annual program National Coordinator Groningen Bijdrage aan agentschappen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen - € 1.629
Multi annual program National Coordinator Groningen Contract Onderzoek - € 3.841
Multi annual program National Coordinator Groningen Subsidies Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) - € 4.036
Multi annual program National Coordinator Groningen Income transfer Schadevergoedingen - € 7.710
Multi annual program National Coordinator Groningen Contract Werkbudget - € 14.538
Multi annual program National Coordinator Groningen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 47.493