Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Minderjarige deelnemers bol ( R) - € 12
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R) - € 3.847
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Deeltijd vo ( R) - € 2.558
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) - € 492
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vo ( R) - € 58.761
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vso ( R) - € 351
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer STOEB/ALR (NR) - € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) - € 2.405