Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Primair Onderwijs - € 10.803.308
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 18.969
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 296.983
Primair Onderwijs Funding Miscellaneous - € 25.155
Primair Onderwijs Subsidies (regelingen) Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten - € 245
Primair Onderwijs Subsidies (regelingen) Nederlands onderwijs buitenland - € 12.513
Primair Onderwijs Subsidies (regelingen) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) - € 720
Primair Onderwijs Subsidies (regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs - € 12.664
Primair Onderwijs Subsidies (regelingen) Miscellaneous - € 37.919
Primair Onderwijs Contract - - € 4.756
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 41.663
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds - € 16.225
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid - € 0
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV - € 14
Primair Onderwijs Bijdrage aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - € 462.345
Primair Onderwijs Bijdrage aan medeoverheden Aanvulling GOA convenant G37 - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan medeoverheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Brede Scholen - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan sociale fondsen Brede Scholen - € 0