Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Hoger beroepsonderwijs Verplichtingen Waarvan overig - € 2.967.916