Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Waarvan betalingsverplichtingen - € 678.314
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 690.280
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EIB - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Lening Griekenland - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Kapitaal ESM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Kapitaal AIIB - € -13.661
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.694
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Waarvan garantieverplichtingen: - € 10.756.607
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € -599.648
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Garantie aan DNB inzake IMF en BIS - € 11.451.012
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Kredieten EU betalingssteun - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EFSM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EFSF - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen ESM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen AIIB - € -94.757