Expenses to (former) MP's and members of the European Parliament

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
- - - - € 33.924
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Waarvan garantieverplichtingen - € 521
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Waarvan overig - € 131.143