Het Rijk verstrekt subsidies aan burgers, publieke organisaties en bedrijven. Het onderstaande interactieve overzicht laat de uitgekeerde subsidiebedragen zien.

Subsidies
Laden van gegevens...
Klik op donut om hoofdstuk te selecteren
Klik op grafiek om jaar te selecteren