Base description which applies to whole site

Uitgavenplafonds Financieel Jaarverslag Rijk

In het coalitieakkoord en de bijbehorende Startnota heeft het kabinet afgesproken hoeveel er elk jaar maximaal mag worden uitgegeven: de zogenaamde uitgavenplafonds. 

Plafondtoets Financieel Jaarverslag Rijk

Met plafondtoetsen controleert het kabinet of het verwachte uitgavenniveau binnen het vastgestelde uitgavenplafond blijft. De plafondtoetsen in deze nota worden opgemaakt ten opzichte van de Miljoenennota 2023. De tabel geeft de plafondtoets weer van de vier verschillende deelplafonds en het totale uitgavenplafond.

 

Afbeelding
Tabel 2.1 uit het FJR betreffende de plafondtoets
Licence