Verzelfstandigingen

In het onderstaande interactieve overzicht zijn agentschappen en begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) per ministerie weergegeven. Deze organisaties leveren producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk. Dit overzicht is opgesteld op basis van de door ministeries aangeleverde informatie.