Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXI

De Wet uitwerking autobrief wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XXVA komt te luiden:

ARTIKEL XXVA

B

Artikel XXVB komt te luiden:

ARTIKEL XXVB

In de Wet op de accijns wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, «€ 322,17» met ingang van 1 januari 2015 vervangen door: € 334,67.

Licence