Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4

EXPERIMENT JAARVERSLAG

Begroting 2009

Onderdeel Huidige situatieNieuwe situatie
Beleidsagenda– Geeft algemeen beeld van de politieke prioriteiten van de minister. Toelichting van de prioriteiten is opgenomen bij de beleidsartikelen – 10 a 15 pagina’s– Focus op de betreffende doelstellingen uit het beleidsprogramma van het kabinet, eventueel aangevuld met een beperkt aantal doelstellingen van de vakminister. – Doelstellingen worden uitgebreid toegelicht (betere samenhang tussen doeleninstrumenten-middelen). – Waar mogelijk koppeling tussen kabinetsprioriteiten en beleidsartikelen. – 15 a 20 pagina’s
BegrotingsartikelenToelichting met behulp van prestatiegegevens op voorgenomen beleid (doelstellingen), in te zetten instrumenten; onderbouwing van het budget– Toelichting met behulp van prestatiegegevens op voorgenomen beleid, in te zetten instrumenten en onderbouwing van het budget, maar met meer aandacht voor de historische ontwikkeling van de uitgaven en instrumenten/prestaties. – Beleidsonderwerpen die in de beleidsagenda zijn toegelicht worden niet meer toegelicht in de begrotingsartikelen.

Jaarverslag

Onderdeel Huidige situatieNieuwe situatie
Slotwet (wetsdeel)Niet opgenomenWordt opgenomen, verandert niet ten opzichte van huidige wetsdeel in de slotwet.
Beleidsverslag– Geeft een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte c.q. opmerkelijke resultaten – 10 a 15 pagina’s– Focus op hoofdlijnen van de voortgang/verantwoording van de van toepassing zijnde doelstellingen uit het kabinetsprogramma (uitgebreid toegelicht met prestaties en effecten) en aangevuld met een beperkt aantal prioriteiten van de vakminister. – Focus op de verschillen tussen begroting/voornemens en realisatie/resultaten. – Opnemen van de belangrijkste conclusies. – 20 a 25 pagina’s.
Begrotingsartikelen– Geeft financiële verantwoording en geeft toelichting op de opmerkelijke verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde uitgaven. – Geeft toelichting op de bereikte resultaten en vooral op de verschillen tussen de beoogde en gerealiseerde resultaten/prestaties. – Geeft financiële verantwoording en geeft toelichting op de opmerkelijke verschillen tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven. – Geen toelichting op bereikte resultaten. Dit is voor de belangrijkste doelstellingen opgenomen in het beleidsverslag.

Bron: Ministerie van Financiën, brief 20 december 2007

Licence