Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: DE BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN

De belasting- en premieontvangsten in 2010
 

Ontwerpbegroting MN 2010

Realisatie FJR 2010

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

68 383

70 294

1 911

Invoerrechten

2 000

2 156

156

Omzetbelasting

41 100

41 891

7911

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2 005

2 065

61

Accijnzen

10 666

11 067

401

– Accijns van lichte olie

3 977

4 092

116

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3 373

3 571

198

– Tabaksaccijns

2 340

2 407

67

– Alcoholaccijns

281

316

35

– Bieraccijns

401

385

– 16

– Wijnaccijns

294

266

– 28

Belastingen van rechtsverkeer

3 714

3 618

– 96

– Overdrachtsbelasting

2 885

2 786

– 100

– Assurantiebelasting

807

833

26

Motorrijtuigenbelasting

3 672

3 608

– 64

Belastingen op een milieugrondslag

4 640

4 521

– 119

– Grondwaterbelasting

166

179

12

– Afvalstoffenbelasting

114

42

– 73

– Energiebelasting

4 231

4 174

– 57

– Waterbelasting

114

126

12

– Brandstoffenheffingen

14

1

– 13

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

154

155

1

Belasting op zware motorrijtuigen

116

149

33

Verpakkingenbelasting

317

302

– 15

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

63 157

64 922

1 766

Inkomstenbelasting kas

1 424

2 076

652

Loonbelasting kas

43 019

45 466

2 447

Dividendbelasting

2 891

2 400

– 491

Kansspelbelasting

452

454

2

Vennootschapsbelasting

13 638

12 782

– 856

Vermogensbelasting

20

23

3

Successierechten

1 713

1 721

9

    

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

98

27

– 71

    

Belastingen op kasbasis

131 638

134 481

2 844

KTV belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

– 136

1 224

1 360

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

35 317

33 731

– 1 586

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

73

447

374

    

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

44 958

46 153

1 195

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

211 849

216 036

4 187

1

In Hoofdstuk 2 wordt over een meevaller bij de BTW-ontvangsten v an 1,7 miljard gesproken. Dat betreft de meevaler op EMU-basis. In bovenstaande tabel worden bedragen op kasbasis gepresenteerd. Het verschil tussen de cijfers op kasbasis en op EMU-basis wordt weergegeven als «KTV». Dat staat voor kas-trans verschil.

De KTV’s met betrekking tot belastingen respectievelijk premies zorgen dus voor de aansluiting tussen de belasting- en premieontvangsten op kasbasis en EMU-basis.

Licence