Base description which applies to whole site

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Er wordt in 2020 een regeling opengezet om investeringen in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen te ondersteunen. Hiervoor wordt 50mln. in 2020 beschikbaar gesteld, met als uitgangspunt dat projecten in 2020 starten en in 2021 zijn gerealiseerd.

Licence