Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties 2e ISB (bedragen x1.000)

uitgaven 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 incl NvW, amendementen en ISB

58.409.239

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Kasschuif subsidie NL leert door

34.600

1

Motie vitaal thuiswerken

5.000

1

Crisisdienstverlening

1.825

5

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

74.000

7

Uitvoeringskosten NOW

1.473

96

Uitvoeringskosten NOW

248

98

Kasschuif uitvoeringskosten NOW

13.657

99

Middelen sociaal welzijn

5.000

99

Aanvullend eilandelijk beleid

1.000

99

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

130.000

99

Kwijtschelden schulden

1.000

99

Overboeking naar andere artikelen binnen SZW (begrotingsgefinancierd)

10.236

99

Kasschuif uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening

10.262

99

Stand begroting 2021 na 2e ISB

58.553.434

Tabel 2 Overzicht belangrijkste ontvangsten mutaties 2e ISB (bedragen x1.000)

ontvangsten 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 incl NvW, amendementen en ISB

1.831.107

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Derving ontvangsten KOT ivm kwijtschelden

11.654

7

Derving ontvangsten WKB ivm kwijtschelden

5.695

10

Stand begroting 2021 na 2e ISB

1.813.758

Licence