Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Fileaanpak en mobiliteit

Eén van de doelstellingen uit de beleidsagenda 2010 betrof het nemen van stappen voor de invoering van de Kilometerheffing. Dit onderwerp is controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet, waarbij afspraken met de Tweede Kamer zijn gemaakt over de afbouw van het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Met het aantreden van dit kabinet is deze doelstelling komen te vervallen.

In de afgelopen periode is alles op alles gezet om procedurele belemmeringen voor infrastructuurprojecten weg te nemen. Daarbij gaat het zowel om genomen wegbesluiten, om de start van werkzaamheden als om het openstellen van gerealiseerde wegprojecten. Zo zijn in 2010 voor wegaanlegprojecten 43 besluiten genomen. Ruim 20 van deze besluiten behelsden Spoedaanpak projecten.

Niet alleen bij Spoedaanpak projecten, maar ook bij andere MIRT-projecten zijn in 2010 goede resultaten geboekt, die gericht zijn op het bevorderen van de doorstroming en de aanpak van files.

In onderstaande tabel zijn de wegbesluiten (tracébesluiten en wegaanpassingsbesluiten) weergegeven die in 2010 zijn genomen.

43 besluiten genomen in 2010

Tracébesluiten: 13

Ontwerp- tracébesluiten: 17

A2 Oudenrijn–Everdingen *

A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

A2 Passage Maastricht

A2 Meerenakkerweg

A2 Leenderheide–Valkenswaard*

A2 Oudenrijn–Everdingen*

A4 Delft–Schiedam

A2 Passage Maastricht

A12 Woerden–Oudenrijn*

A2 Den Bosch–Eindhoven*

A12 Gouda–Woerden*

A4 Dinteloord–Steenbergen

A12 Maarsbergen–Veenendaal*

A4 Delft-Schiedam

A15 Maasvlakte–Vaanplein

A12 Woerden–Oudenrijn*

A29 Vaanplein–Barendrecht

A12 Gouda–Woerden*

A50 Ewijk–Valburg

A12 Ede–Grijsoord

A58 Eindhoven–Oirschot*

A12 Zoetermeer–Zoetermeer Centrum

A74 Venlo

A27 Lunetten–Rijnsweerd*

N31 Haak om Leeuwarden

A27/A1 aansluiting Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes–Aansluiting Bunschoten-Spakenburg

 

A29 Knooppunt Vaanplein–Aansluiting Barendrecht

 

A58 Eindhoven–Oirschot* (gewijzigd ontwerp- tracébesluit)

 

N11 Leiden/Zoeterwouden–Alphen aan de Rijn

 

N61 Hoek–Schoondijke

Wegaanpassingsbesluiten: 8

Ontwerp wegaanpassingsbesluiten: 3

A1 ’t Gooi*

A2 Maasbracht–Geleen*

A2 Maasbracht–Geleen*

A9 Alkmaar–Uitgeest*

A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer*

A27 Everdingen–Lunetten*

A9 Alkmaar–Uitgeest*

 

A9 Velsen–Raasdorp*

 

A9 Raasdorp–Badhoevedorp*

 

A10 Nieuwe Meer–Amstel*

 

A27 Everdingen–Lunetten*

 

Richtlijnen: 1

Geluidsplan: 1

A12 Zoetermeer oost–Zoetermeer Centrum

A50 Arnhem–Beekbergen

*

Spoedaanpak projecten.

In 2010 zijn niet alleen besluiten genomen over wegen, ook zijn op een aantal plaatsen wegprojecten gestart en/of opgeleverd (zie onderstaande tabel). In 2010 is ruim 371 kilometer aan nieuwe rijstroken opgeleverd. In 2009 was dit nog 55 kilometer.

Opgeleverde projecten

Gestarte en opgeleverde projecten

Gestarte projecten

A2 Holendrecht–Maarssen 2x5 *1

A2 Leenderheide–Valkenswaard*2

A1 Watergraafsmeer–Diemen*

A12 Gouda–Woerden*

A2 Holendrecht–Oudenrijn1

A12 Woerden-–Gouda*

A1/A6 Diemen–Muiderberg–Almere Stad West Oostbaan*

A12 Utrecht–Bunnik*

A2 Everdingen–Deil

A12 Woerden–Oudenrijn*3

A2 Maasbracht–Geleen*

A12 Maarsbergen–Veenendaal*

A2 Zaltbommel–Empel

A58 Eindhoven–Oirschot*2

A2 Passage Maastricht

A12 Bunnik–Driebergen*

A2 Rondweg Den Bosch

 

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom 4 

A12 Drieberen–Maarsbergen*

A2 Tangenten Eindhoven

 

A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer*

A27 Everdingen–Lunetten*

A4 Burgerveen–Leiden (noordelijk deel)

 

A9 Velsen–Raasdorp *

A28 Hattemerbroek–Lankhorst*

A7 Rondweg Sneek

 

A9 Raasdorp–Badhoevedorp*

A50 Valburg–Grijsoord

A9 Holendrecht–Diemen*

 

A9 Alkmaar–Uitgeest*

A50 Ewijk–Valburg

A12 Utrecht West aansluitingen

 

A10 Nieuwe Meer–Amstel*

A74 Venlo 

N34 Omleiding Ommen 5

  

N50 Ramspol–Ens*

N57 Rondweg Middelburg, excl. Veere

   
*

Spoedaanpak projecten.

1

Door problemen met de tunneltechnische installaties zal het project gefaseerd worden opengesteld.

2

Door een bijstelling van de planning van de aannemer kon het project eerder worden opengesteld.

3

Het project is gestart onder Groot Onderhoud waardoor het nog in 2010 kon worden opengesteld.

4

Het deel waarvoor het tracébesluit onherroepelijk is, is gestart; het overige deel zal medio 2011 starten.

5

Dit project is in 2010 opengesteld en in 2011 is de herinrichting van de bestaande N34 gereed.

In 2010 is gestart met een tweede herijking van de Nota Mobiliteit, door middel van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). De NMCA wordt uitgevoerd in samenspraak met de regio’s (TK 2009–2010, 31 305, nr. 180). Daarbij is een indicatief inzicht gegeven in de nationale bereikbaarheidsproblematiek op middellange (2020) en lange termijn (2028).

Uit de NMCA is gebleken dat, naar verwachting, de doelen van de Nota Mobiliteit voor 2020 niet overal worden gehaald. In de periode tussen 2020 en 2028 zal de bereikbaarheidsproblematiek verder toenemen rondom Amsterdam, Rotterdam-Den Haag-Gouda, Stedelijk Netwerk BrabantStad en Arnhem-Nijmegen. Aan de Tweede Kamer is een gebiedsuitwerking van de NMCA en een actualisatie toegezegd voor de zomer van 2011.

Mobiliteit wordt ook bevorderd door een betere benutting van de beschikbare wegen. Mobiliteitsprojecten in Utrecht en Nijmegen hadden tot gevolg dat deelnemers 35 à 60% minder ritten in de spits reden dan voorheen. Hiervan reed driekwart op een ander tijdstip en 10 à 20% koos ervoor om thuis te werken.

Beleidsconclusie

In 2010 zijn belangrijke stappen gezet in de verbetering van de bereikbaarheid en de aanpak van files. De Spoedaanpak Wegen is vol op stoom gekomen en daarmee zijn niet alleen veel wegbesluiten genomen, maar is op veel drukke plaatsen in het land de realisatie van extra rijstroken gestart. Daarvan zijn in 2010 ook al de eerste resultaten zichtbaar geworden; in 2011 en 2012 zal het merendeel van de projecten worden opengesteld.

Met het oog op de aantrekkende economie blijft het van belang om te investeren in het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid. Na een periode van krimp beleefde Nederland in het laatste deel van 2010 een opleving van de economie. Dit vertaalde zich in een stijging van de files sinds 1 januari 2010 met 6,7%, na een afname van 12% in 2009. Met de maatregelen die in 2010 gestart of gerealiseerd zijn, is een belangrijke impuls geleverd voor een verbeterde bereikbaarheid in de komende jaren. Dit is een belangrijke drager voor de verdere opleving van de economie, zoals die is voorspeld door het CPB.

Licence