Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel B.3.1 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek
 

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
           

1a. Beleidsdoorlichtingen

       

Arbeidsmarkt

1

2013

2013

Tweede Kamer, 30 982, nr. 15

 

Oudedagsvoorziening

8

2011

2013

Tweede Kamer, 30 982, nr. 16

 

Nabestaanden

9

2012

2013

Tweede Kamer, 30 982, nr. 9

 

Tegemoetkoming ouders

10

2012

2013

Tweede Kamer, 33 716, nr. 5

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
 

Evaluatie tenuitvoerlegging 24 EU arborichtlijnen

1

2012

2013

 

Evaluatie subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen

1

2013

2013

Tweede Kamer, 30 982, nr. 15

 

Experiment van Werk naar Werk

1

2011

2013

Tweede Kamer, 29 544, nr. 433

 

Evaluatie Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

2

2012

2013

Tweede Kamer, 30 545, nr. 131

 

Onderzoek verdeelmodel WWB 2015

2

2012

2014

Het onderzoek is vertraagd o.a. doordat de Participatiewet later ingaat.

 

Evaluatie Wet participatiebudget

2

2013

2013

 

Lange termijn effecten van re-integratie

2 en 5

2012

2013

 

Onderzoek ontwikkeling hybride financiering WGA

3

2012

2013

Tweede Kamer, 32 716, nr. 16

 

Duurzaam niet-duurzaam? Onderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden

3

2012

2013

Tweede Kamer, 32 716, nr. 17

 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

3

Besluitvorming moet nog plaatsvinden

 

Evaluatie subsidieregeling scholing jonggehandicapten

4

2011

2013

Tweede Kamer, 31 224, nr. 38

 

Evaluatie zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen

6

2012

2013

Tweede Kamer, 31 311, nr. 101

 

Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)

7

2013

2014

 

Evaluatie regeling Pensioenknip

8

2013

2013

Tweede Kamer, 32 043, nr. 178

 

Evaluatie TOG

10

2012

2013

Tweede Kamer, 33 716, nr. 5

 

Wetsevaluatie wet Inburgering Buitenland

13

2013

2014

 

Effectmeting Inburgering

13

2012

2013

Tweede Kamer, 32 824, nr. 34

2. Overig onderzoek

       
 

Participatie en inzetbaarheid op bedrijfsniveau

1

2012

2013

Tweede Kamer, 29 544, nr. 491

 

Update schatting aantal MOE-landers

1

2012

2013

Tweede Kamer, 29 407, nr. 153

 

Verdringing op de arbeidsmarkt

1

2013

2014

 

CAO-afspraken 2012

1

2013

2013

Tweede Kamer, 29 544, nr. 491

 

Verkenning systematiek gebundeld re-integratiebudget

2

2013

2013

Het onderzoek wordt samen met het objectief-verdeelmodel Participatiewet dat nu wordt ontwikkeld in 2014 aangeboden.

 

Huishoudens in de rode cijfers 2012

2

2012

2013

Tweede Kamer, 24 515, nr. 254

 

Huishoudens in de rode cijfers, vervolgmeting 2014

2

2013

2014

 

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen

2, 3, 4 en 5

2010

2013

Tweede Kamer, 29 817, nr. 126

 

Ex ante evaluatie ESF 2014–2020

2, 3, 4 en 5

2012

2013

Dit onderzoek is een verplichte bijlage bij het Operationeel Programma aan de Europese Commissie.

 

UWV monitor arbeidsparticipatie 2012

3

2011

2013

Tweede Kamer, 29 817, nr. 99

 

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

5

2012

2013

www.cbs.nl

 

Vasthouden van arbeidskrachten in de (technische) sector

6

2012

2013

Tweede Kamer, 29 544, nr. 437

 

Effecten bezuinigingen kinderopvang

7

2013

2014

 

Sociaal Medische Indicatie

7

2013

2014

 

Evaluatie BKR-rekentool

7

2013

2013

Tweede Kamer, 31 332, nr. 225

 

Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang

7

2012

2013

Tweede Kamer, 31 322, nr. 217

 

Onderzoek continue screening in de kinderopvang

7

2013

2013

Tweede Kamer, 31 322, nr. 224

 

Pensioenopbouw van zzp’ers

8

2011

2013

Tweede Kamer, 31 311, nr. 97

 

Voor- en nadelen doorsneepremie

8

2012

2013

Tweede Kamer, 32 043, nr. 191

 

Onderzoek omvang huwelijksdwang

13

2013

2014

 

Onderzoek Toets Gesproken Nederlands

13

2013

2013

 

Jaarrapport Integratie 2013

13

2013

2014

 

Monitor inclusie

13

2012

2013

Tweede Kamer, 32 824, nr. 46

 

Monitor Inburgeringsexamen Buitenland

13

2012

2013

Tweede Kamer, 32 824, nr. 47

 

Ervaringsonderzoek discriminatie

13

2012

2013

Tweede Kamer, 30 950, nr. 68

Licence