Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.1 Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (H-XII) (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000
       

(1)

   

(2)

   

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.194.464

9.235.473

241.151

7.656.427

8.702.566

305.710

– 1.538.037

– 532.907

64.559

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

30.634

37.847

23.800

32.289

34.852

24.357

1.655

– 2.995

557

12

Waterkwaliteit

4.564

6.225

0

4.193

5.915

0

– 371

– 310

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

172.302

194.236

934

69.162

112.043

6.371

– 103.140

– 82.193

5.437

14

Wegen en verkeersveiligheid

30.322

32.043

6.782

40.149

40.064

2.504

9.827

8.021

– 4.278

15

OV-keten

6.521

6.521

0

4.712

5.673

0

– 1.809

– 848

0

16

Spoor

19.709

28.785

0

49.388

24.603

152

29.679

– 4.182

152

17

Luchtvaart

20.617

23.759

33.109

19.220

21.288

31.354

– 1.397

– 2.471

– 1.755

18

Scheepvaart en Havens

4.707

4.732

0

30.508

10.932

0

25.801

6.200

0

19

Klimaat

55.891

59.915

168.000

32.414

81.400

188.286

– 23.477

21.485

20.286

20

Lucht en Geluid

25.638

36.450

0

31.227

31.867

169

5.589

– 4.583

169

21

Duurzaamheid

20.262

21.493

0

17.656

18.530

6

– 2.606

– 2.963

6

22

Externe veiligheid en risico's

41.203

42.846

2.719

30.217

25.225

11.607

– 10.986

– 17.621

8.888

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

40.781

39.914

0

42.200

41.030

0

1.419

1.116

0

24

Handhaving en toezicht

110.047

110.047

0

119.051

119.051

0

9.004

9.004

0

25

Brede doeluitkering

1.807.451

1.782.405

0

884.538

1.878.691

0

– 922.913

96.286

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.453.944

6.453.944

0

5.874.315

5.874.315

0

– 579.629

– 579.629

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

45.168

45.445

3.373

50.181

50.901

3.646

5.013

5.456

273

98

Apparaat van het kerndepartement

296.110

300.273

2.434

325.007

326.186

37.258

28.897

25.913

34.824

99

Nominaal en onvoorzien

8.593

8.593

0

0

0

0

– 8.593

– 8.593

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence