Base description which applies to whole site

7.2 Verantwoordingsstaten agentschappen

Samenvattende verantwoordingstaat 2015 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap KNMI

       
         

Totale baten

63.993

66.742

2.749

59.062

Totale lasten

63.993

66.402

2.409

60.312

Saldo van baten en lasten

0

340

340

– 1.250

         

Totale kapitaalontvangsten

4.100

1.943

– 2.157

48

Totale kapitaaluitgaven

8.158

2.918

– 5.240

10.405

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap RWS

       
         

Totale baten

2.297.240

2.470.477

173.237

2.400.249

Totale lasten

2.288.240

2.469.142

180.902

2.411.874

Saldo van baten en lasten

9.000

1.335

– 7.665

– 11.625

         

Totale kapitaalontvangsten

57.800

26.234

– 31.566

37.752

Totale kapitaaluitgaven

90.500

65.867

– 24.633

64.941

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap ILT

       
         

Totale baten

140.208

147.615

7.407

151.400

Totale lasten

140.208

146.089

5.881

151.025

Saldo van baten en lasten

0

1.526

1.526

375

         

Totale kapitaalontvangsten

0

161

161

36

Totale kapitaaluitgaven

2.000

923

– 1.077

15.409

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap Nea

       
         

Totale baten

7.233

7.641

408

7.066

Totale lasten

7.233

7.706

473

6.169

Saldo van baten en lasten

0

– 65

– 65

897

         

Totale kapitaalontvangsten

700

700

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1.310

2.229

919

2.144

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

Licence