Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Tabel 8.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

Vastgestelde begroting

2015

(2)

Realisatie 2015

(3)=(2)-(1)

Verschil

(4)

Realisatie 2014

Agentschap SZW

       
         

Totale baten

22.158

16.543

– 5.615

19.763

Totale lasten

22.158

16.779

– 5.379

20.453

Saldo van baten en lasten

0

– 236

– 236

– 690

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

750

1.283

533

1.503

Licence