Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Tabel 7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

   

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

32.349.692

32.421.680

1.685.276

25.728.410

31.329.754

1.898.957

– 6.621.282

– 1.091.926

213.681

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Arbeidsmarkt

17.072

17.150

33.748

15.444

17.487

22.203

– 1.628

337

– 11.545

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening etc.

6.457.735

6.529.723

500

913.002

6.506.062

62.676

– 5.544.733

– 23.661

62.176

3

Arbeidsongeschiktheid

604

604

0

703

703

0

99

99

0

4

Jonggehandicapten

3.113.430

3.113.430

0

3.112.006

3.112.006

34.069

– 1.424

– 1.424

34.069

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

41.859

41.859

0

42.028

42.028

2.961

169

169

2.961

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

6.743

0

7.581

7.581

0

838

838

0

7

Kinderopvang

2.408.446

2.408.446

1.408.866

2.118.056

2.120.773

1.539.131

– 290.390

– 287.673

130.265

8

Oudedagsvoorziening

31.890

31.890

0

102.168

102.168

621

70.278

70.278

621

9

Nabestaanden

829

829

0

1.110

1.110

0

281

281

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

5.389.722

237.589

5.310.186

5.310.186

217.589

– 79.536

– 79.536

– 20.000

11

Uitvoeringskosten

462.130

462.130

0

438.181

438.181

10.144

– 23.949

– 23.949

10.144

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13.952.163

0

13.207.236

13.207.236

0

– 744.927

– 744.927

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

123.166

1.000

148.410

145.465

4.357

25.244

22.299

3.357

                     

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

278.491

278.491

3.573

288.815

291.218

4.569

10.324

12.727

996

97

Aflopende regelingen

0

0

0

– 121

0

199

– 121

0

199

98

Algemeen

46.404

46.326

0

23.605

27.550

438

– 22.799

– 18.776

438

99

Nominaal en onvoorzien

19.008

19.008

0

0

0

0

– 19.008

– 19.008

0

Licence