Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

– 1.781

1.781

 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

– 1.781

1.781

 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

0

– waarvan apparaat

0

 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

0

– waarvan apparaat

0

 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

– 1.781

1.781

 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Dit bedrag heeft betrekking op een deel van de ombuigingstaakstelling van Rutte I en II die zowel betrekking heeft op de EK als de TK. Voor de TK geldt dat dit gaat om het deel van de ombuigingstaakstelling van Rutte I dat niet wordt geaccepteerd om dat het hier gaat om niet beïnvloedbare uitgaven (schadeloosstelling, pensioenen en wachtgelden aan de oud-leden).

Licence