Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: RAPPORTAGE CORRESPONDENTIE

Tijdigheid

Rapportage behandeling correspondentie

[naam dienstonderdeel]

Aantal ingekomen

2017

Aantal afgedaan 20171

Aantal afgedaan

binnen termijn

Aantal afgedaan

binnen verdaagde

termijn

Aantal afgedaan na instemming met

verder uitstel

Aantal niet

tijdig

Aanvragen om Wob-besluit

           

– Kerndepartement

62

         

– ILT2

82

101

       

– PBL

0

         

– RWS

222

209

130

39

27

13

– KNMI

0

         

– NEa

0

         

Bezwaarschriften

           

– Kerndepartement

54

         

– ILT2

347

297

       

– PBL

0

1

1

     

– RWS

70

54

11

16

21

6

– KNMI

0

         

– NEa

0

         

Klaagschriften

           

– Kerndepartement

8

         

– ILT2

58

55

 

– PBL

0

         

– RWS

41

35

29

0

4

2

– KNMI

0

         

– NEa

0

         

Andere (burger)brieven

           

– Kerndepartement

3.861

3.574

3.090

   

484

– ILT2

28.716

28.716

– PBL

151

149

149

2

– RWS2

108.765

108.916

 

– KNMI

2.178

2.178

2.178

– NEa

1.538

1.337

1.337

201

1

Inclusief restant verzoeken uit 2016 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen.

2

Andere burgerbrieven: ILT/Betreft alle vragen die bij het Meld- en Informatiecentrum zijn binnengekomen. Het grootste deel zijn telefonische vragen: > 95% wordt binnen de normtijd afgehandeld. De behandeltermijn van schriftelijke vragen wordt (nog) niet geregistreerd. Cijfers zijn exclusief de meldingen die het MIC ontvangt (461.047 in 2015: vooral EVOA-meldingen)

Dwangsommen

Rapportage behandeling correspondentie

****

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

Kerndepartement

0

€ 0

Licence