Base description which applies to whole site

3.1 Realisatie van de beleidsprioriteiten 2018

Herziening Provinciefonds

De motie Veldman/Fokke uit 2017 verzoekt om een evaluatie van het verdeelmodel voor het provinciefonds binnen 3 jaar. Dit was de aanleiding om te verkennen wat nodig is om een evaluatie van het verdeelmodel gedegen uit te kunnen voeren. De eerste stap is gezet met een inventariserend onderzoek naar de knelpunten in de verdeling van het provinciefonds. Dit onderzoek is begin 2019 gereed en vormt de basis voor het maken van vervolgafspraken over de evaluatie.

Licence