Base description which applies to whole site

3.2. Budgettaire en financiële consequenties van de beleidsprioriteiten 2018

In het begrotingsjaar 2018 hebben zich geen budgettaire en financiële consequenties voorgedaan als gevolg van de beleidsprioriteiten 2018.

Licence