Base description which applies to whole site
+

14. JAARREKENING DIERGEZONDHEIDSFONDS

Verantwoordingsstaat 2018 van het Diergezondheidsfonds
Bedragen x € 1.000
   

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.507

34.507

34.507

32.997

31.584

35.305

– 1.510

– 2.923

798

 

Subtotaal

34.507

34.507

34.507

32.997

31.584

35.305

– 1.510

– 2.923

798

 

Voordelig eindsaldo 2017

         

19.396

   

19.396

 

Subtotaal

         

54.701

   

20.194

 

Voordelig eindsaldo 2018

         

– 23.117

   

– 23.117

 

Totaal

34.507

34.507

34.507

32.997

31.584

31.584

– 1.510

– 2.923

– 2.923

Licence