Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat van het provinciefonds 2019

Tabel 3 Verantwoordingsstaat 2019 van het provinciefonds (C) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

provinciefonds

2.407.659

2.407.659

2.407.659

2.499.097

2.467.056

2.467.056

91.438

59.397

59.397

Licence