Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Rapportage Correspondentie

Overzicht tijdigheid maatschappelijke correspondentie

Rapportage Behandeling Correspondentie

Aantal ingekomen 2020

Aatal afgedaan 20201

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitsluitsel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om WOB-besluit

      

- Kerndepartement

116

58

5

1

0

46

- ILT

49

45

   

45

- PBL

     

- RWS

105

90

24

24

24

18

- KNMI

2

2

 

1

1

 

Bezwaarschriften

      

- Kerndepartement

33

20

11

3

1

5

- ILT

521

543

    

Waarvan bezw. bestuurlijke boete

718

559

    

- PBL

     

- RWS

     

- KNMI

     

Klaagschriften

      

- Kerndepartement

2

1

1

0

0

0

- ILT

36

34

25

0

0

9

- PBL

     

- RWS

42

39

32

0

5

2

- KNMI

     

Andere (Burger)brieven

   

n.v.t.

n.v.t.

 

- Kerndepartement

4.416

4.192

3.814

  

593

- ILT

32.841

32.847

30.430

   

- PBL

187

 

181

   

- RWS

90.790

91.202

83.799

  

7.367

- KNMI

2.114

2.114

    
1

Inclusief restant verzoeken uit jaar t-1 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

Licence