Base description which applies to whole site

Budgettair overzicht Oekraïne

Tabel 8 Bugettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Maatregel

Verplichtingen 2023

Uitgaven 2023

Ontvangsten 2023

Relevante kamerstukken

Tijdelijke huisvesting ontheemden Oekraine

0

8.000

0

(Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII,nr.5)

Versnelling huisvesting ontheemden Oekraïne

42.708

44.208

0

(Kamerstukken II 2022/23, 36350 VII,nr.2)

Totaal

42.708

52.208

0

 

Toelichting

Tijdelijke huisvesting ontheemden Oekraïne

Dit betreffen middelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie om een versnelling mogelijk te maken in het realiseren van flexwoningen.

Versnelling huisvesting ontheemden Oekraïne

Dit betreft een stimuleringsregeling om de realisatie van flexwoningen te versnellen.

Licence