Base description which applies to whole site

Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 7 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen x € 1.000)

Maatregel

Verplichtingen 2023

Uitgaven 2023

Relevante kamerstukken

Inkomstenderving waterschappen

6.447

6.325

(Kamerstukken II 2023/24, 36470 VII,nr.2)

Totaal

6.447

6.325

 
Licence