Base description which applies to whole site

4. Conversietabel

In de tabel wordt de relatie tussen de oude budgetten uit de begroting 2012 en die uit de nieuwe begrotingsartikelen inzichtelijk gemaakt (op het niveau van artikelonderdeel), zulks over de jaren 2012 tot en met 2016.

wordt

 

was

         

Art ond.

naam art. onderdeel

Art.ond.

KAS2012

2013

2014

2015

2016

Hoofdstuk 12

 

10 805 896

10 484 705

10 560 769

9 421 228

10 044 892

     

55 255

       

Artikel 1

Water

 

51 810

46 493

46 494

46 495

46 398

01.01

Algemeen waterbeleid

31.01

19 446

15 187

14 840

14 840

14 812

   

31.05

19 143

19 114

19 114

19 114

19 114

01.02

Waterveiligheid

31.02

3 442

3 361

3 479

3 479

3 450

01.03

Waterkwaliteit en kwantiteit

31.03

5 738

5 732

5 882

5 883

5 856

01.04

Grote oppervlaktewateren

31.04

3 147

3 099

3 179

3 179

3 166

               

01.09

Ontvangsten

31.09

570

570

570

570

570

Artikel 2

Ruimtelijke ontwikkeling

 

181 778

153 717

109 605

204 285

197 102

02.01

Ruimtelijk Instrumentarium

51.02

7 535

6 403

5 286

3 286

3 269

   

52.04

1 655

1 560

560

960

 
   

52.08

794

2 956

2 981

2 981

2 968

   

60.03

6 345

3 069

2 374

461

356

   

60.04

3 258

3 546

3 723

3 723

3 697

02.02

Geo informatie

51.04

39 396

30 786

26 102

25 886

25 689

02.03

Gebiedsontwikkeling

36.01

75

75

75

75

75

   

52.04

3 209

5 589

229

218

 
   

52.06

62 614

35 769

25 720

14 202

2 559

02.04

Ruimtegebruik bodem

60.01

29 688

38 102

38 909

150 447

154 430

   

60.03

10 100

8 875

1 725

125

125

   

60.04

17 109

16 987

1 921

1 921

3 934

               

02.09

Ontvangsten

51.09

934

934

934

934

934

Artikel 3

Wegen en verkeersveiligheid

 

64 717

49 226

55 533

40 864

31 425

03.01

Netwerk

34.01

6 201

5 446

2 958

2 958

2 953

   

34.05

7 419

7 441

7 519

2 519

0

   

35.04

3 070

3 054

2 954

2 954

2 954

   

36.01

21 815

12 532

22 303

14 792

7 938

03.02

Veiligheid

32.01

26 212

20 753

19 799

17 641

17 580

               

03.09

Ontvangsten

32.09

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

   

34.09

98

98

98

98

98

   

35.09

2 042

2 042

2 042

2 042

2 042

Artikel 4

Openbaar vervoer en Spoor

 

56 010

46 140

33 184

22 462

13 153

04.01

Spoor

32.02

294

217

222

222

221

   

34.03

30 749

25 745

12 814

2 814

2 623

   

35.04

2 924

2 915

2 915

2 915

2 915

   

36.02

9 076

9 076

9 076

9 076

 

04.02

Openbaar vervoer

32.01

256

246

10

   
   

32.03

87

87

87

87

87

   

34.04

11 765

7 001

7 235

6 550

6 514

   

35.04

859

853

825

798

793

Artikel 5

Mainports en logistiek

 

52 901

30 714

29 002

29 965

17 550

05.01

Luchtvaart

33.01

2 251

1 426

1 450

1 436

1 478

   

33.03

1 868

1 785

1 706

1 706

1 706

   

35.01

5 608

4 068

4 068

2 702

2 702

   

35.03

3 367

2 851

2 775

2 674

3 978

   

35.04

50

50

50

50

50

   

36.03

29 760

13 303

12 441

15 608

1 854

05.02

Maritiem

33.02

2 314

2 320

2 296

2 291

2 289

   

33.04

153

132

132

132

132

   

34.02

2 013

2 005

2 006

2 006

2 006

   

35.02

426

452

427

427

427

   

35.04

4 719

1 969

1 303

590

590

   

36.04

372

353

348

343

338

               

05.09

Ontvangsten

36.09

43 524

45 744

45 744

24 643

2 059

Artikel 6

Klimaat, lucht en geluid

 

245 463

171 651

95 548

86 594

78 172

06.01

Klimaatverandering

53.08

11 547

10 435

11 436

12 184

9 442

   

53.18

8 407

5 916

4 242

4 241

3 052

06.02

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

53.14

39 924

54 151

12 626

5 366

2 713

   

53.16

14 576

2 189

2 391

2 497

1 024

   

60.02

23 981

26 430

29 139

27 061

26 993

06.03

Internat. beleid, coördinatie en samenwerking

33.03

300

450

450

300

 
   

35.04

621

621

621

571

571

   

41.01

588

589

589

589

589

   

57.44

6 872

6 245

6 407

6 102

6 097

   

57.48

99 664

32 627

     
   

57.50

808

842

842

1 753

1 746

   

57.52

928

2 873

873

874

889

   

57.54

37 247

28 283

25 932

25 056

25 056

               

06.09

Ontvangsten

53.09

0

700 000

700 000

700 000

700 000

Artikel 7

Duurzaamheid

 

110 953

46 868

17 329

15 986

15 797

07.01

Afval en duurzaamheidagenda

41.01

795

520

520

520

520

   

54.14

100 320

35 141

9 062

9 538

9 385

07.02

Preventie en milieugebruiksruimte

54.16

3 575

3 866

3 867

3 858

3 836

07.03

Ecosystemen en landbouw

54.26

6 263

7 341

3 880

2 070

2 056

Artikel 8

Externe veiligheid en risico's

 

52 781

20 602

21 868

46 599

76 249

08.01

Veiligheid chemische stoffen

56.34

4 218

3 363

3 426

3 613

3 598

   

56.38

1 977

1 512

1 363

1 953

1 943

08.02

Veiligheid GGO's

56.40

2 421

1 942

2 202

3 187

3 173

08.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

33.01

3 769

3 731

3 752

3 756

3 743

   

34.04

550

550

550

550

550

   

41.01

8 121

1 736

1 608

1 506

1 481

   

56.42

31 725

7 768

8 967

32 034

61 761

Artikel 9

Meteologie, seismologie en aardobservatie

 

41 950

44 607

49 503

42 233

40 479

09.01

Meteologie en seismologie

37.01

29 607

28 348

26 524

25 008

24 881

09.02

Aardobservatie

37.02

12 343

16 259

22 979

17 225

15 598

Artikel 10

Inspectie en Handhaving

 

145 251

129 793

124 897

118 517

117 936

10.01

Inspectie en handhaving

38.01

145 251

129 793

124 897

118 517

117 936

               

10.09

Ontvangsten

38.09

882

882

882

882

882

Artikel 97

Algemeen departement

 

9 408 051

9 388 477

9 661 495

8 468 160

9 121 902

97.01

IenM-brede program.

41.01

17 636

17 339

17 248

15 237

15 220

   

41.03

7 012

6 918

6 505

6 507

6 470

97.02

Bijdr. Infrafonds

39.01

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

97.04

Bijdrage BDU

39.02

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

               

97.09

Ontvangsten

41.09

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

Artikel 98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

398 586

363 424

323 748

3 021 786

298 897

98.01

Apparaatsuitgaven

98.01

398 586

363 424

323 748

3 021 786

298 897

               

98.09

Ontvangsten

98.01

1 834

1 834

1 834

1 834

1 834

Artikel 99

Nominaal onvoorzien

 

– 3 461

– 7 007

– 7 437

– 3 118

– 7 168

99.01

Nominaal onvoorzien

99.01

– 3 461

– 7 007

– 7 437

– 3 118

– 7 168

Licence