Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds 2013 (x € 1.000)

Omschrijving

2013

Decentralisatie-uitkering begroting 2013:

 

Bedrijventerreinen

6.036

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

24.919

Bodemsanering

57.297

DU Ontwikkel / OEM Variabel

417.377

Externe veiligheid

20.000

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

60.636

Monumenten

20.000

Nationale gebiedsontwikkelingen

6.584

Regionale luchthavens

934

Sterke regio's

1.800

Waddenfonds

36.824

Zuiderzeelijn REP-middelen

10.468

Zwemwaterrichtlijn EU

1.200

Subtotaal

664.075

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

3

DU Ontwikkel / OEM variabel

– 1.028

Nationale gebiedsontwikkelingen

7.222

Beter benutten

4.080

Bodemsanering

5.900

Bodemsanering

1.000

Afsluitdijk

500

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

1.950

Bodemsanering

– 3.000

   

Subtotaal

16.627

Totaal:

680.702

Licence