Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds 2013 (x € 1.000)

Omschrijving

2013

Integratie-uitkering begroting 2013:

 

Subtotaal

0

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

1

Natuur

393.550

Subtotaal

393.551

Totaal:

393.551

Licence