Base description which applies to whole site

a. Conversietabel van Infrastructuurfonds naar Deltafonds

Het gaat om het omzetten van Infrastructuurfonds artikelen 11 Hoofdwatersystemen en 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer naar onderstaande artikelen Deltafonds.

  • Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

  • Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

  • Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

  • Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

NB. Deltafonds artikel 4 is bestemd voor experimenteerprojecten en Deltafonds artikel 6 technisch van aard. De bedragen zijn terug te vinden in de «Tabellen Budgettaire gevolgen van de uitvoering».

Bedragen x € 1 000

DF artikel

 

Uit IF artikel

2013

2014

2015

2016

2017

1 Investeren in Waterveiligheid

           

6501u0101

Programma HWBP waterschapsprojecten

5516u0501

171 859

285 298

290 987

416 095

177 728

6501u0102

Programma HWBP rijksprojecten

5516u0501

13 340

15 000

8 413

33 500

73 500

6501u0103

Ruimte voor de Rivier

5516u0202

157 724

333 924

349 889

234 166

205 792

6501u0104

Maaswerken

5516u0301

18 485

33 502

39 500

39 498

23 439

6501u0201

Verk. en planstudieprogr. waterveiligheid

5511u03

37 371

54 423

45 392

99 129

175 445

   

5511u05

6 798

– 15 996

– 29 162

89 406

79 119

   

5516u02

 

– 4 790

– 5 168

– 3 136

– 2 612

   

5516u03

 

– 3 431

– 3 519

– 2 409

– 1 833

   

5516u05

 

– 996

– 867

– 891

– 460

6501u0202

Realisatieprogramma waterveiligheid

5511u0301

119 128

92 527

143 196

45 633

7 445

6501u0301

Studie en onderzoekskosten DP (MIRT-onderz.)

5511u0501

7 327

4 317

350

350

350

   

5511u0502

1 680

2 226

1 327

1 044

0

6501u0302

Overige studiekosten

5511u0301

3 000

0

0

0

0

Totaal artikel 1

 

536 712

796 004

840 338

952 385

737 913

2 Investeren in zoetwatervoorziening

           

6502u0201

Verkenningen en planstudies zoetwatervoorziening

5511u0503

2 397

2 146

2 146

8 568

8 567

6502u0202

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

5511u0302

25 520

0

0

0

0

6502u0301

Studie en onderzoekskosten DP (MIRT-onderz.)

5511u0501

4 200

2 460

41

0

0

Totaal artikel 2

 

32 117

4 606

2 187

8 568

8 567

3 Investeren in Beheer en onderhoud

           

6503u0101

Watermanagement

5511u01

– 0

– 21

– 25

– 21

– 23

   

5511u0101

11 794

10 706

11 035

10 284

10 284

6503u0201

Waterveiligheid

5511u02

0

– 3 358

– 3 685

– 3 308

– 3 383

   

5511u0201

110 300

124 559

119 376

112 065

112 121

6503u0202

Integraal waterkwaliteit

5511u0205

23 056

18 917

18 787

18 758

18 757

6503u0301

Vervanging en renovatie

5511u0208

11 000

19 573

45 000

49 597

20 000

Totaal artikel 3

 

156 150

170 376

190 488

187 375

157 756

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

           

6505u0101

Staf Deltacommissaris

5511u0601

0

– 8

– 10

– 8

– 9

   

HXIIu

2 022

1 830

1 717

1 694

1 668

6505u0102

Apparaatskosten RWS

5511u0701

177 517

166 199

159 665

158 095

156 749

   

5516u04

 

– 28

– 30

– 20

– 21

   

5516u0401

18 692

18 159

16 333

13 011

12 203

6505u0201

Overige netwerkgebonden uitgaven

5511u0702

47 425

45 329

45 284

44 384

43 463

6505u0202

Staf Deltacommissaris

5511u0601

1 925

1 925

1 884

1 925

1 925

Totaal artikel 5

 

247 581

233 406

224 843

219 080

215 978

Licence