Base description which applies to whole site

Artikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.975

3.909

3.871

3.864

3.864

0

4.1

Apparaat

2.368

2.303

2.265

2.258

2.258

0

4.2

Decoraties

1.602

1.601

1.601

1.601

1.601

0

4.3

Riddertoelagen

5

5

5

5

5

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

839

1.499

699

– 1

– 1

0

4.1

Apparaat

839

1.499

699

– 1

– 1

0

               

Nieuwe mutaties

13

13

13

13

13

3.877

4.1

Apparaat

9

9

9

9

9

2.267

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

9

9

9

9

9

 

4.2

Decoraties

4

4

4

4

4

1.605

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

4

4

4

4

4

 

4.3

Riddertoelagen

0

0

0

0

0

5

Stand ontwerpbegroting 2016

4.827

5.421

4.583

3.876

3.876

3.877

4.1

Apparaat

3.216

3.811

2.973

2.266

2.266

2.267

4.2

Decoraties

1.606

1.605

1.605

1.605

1.605

1.605

4.3

Riddertoelagen

5

5

5

5

5

5

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

29

29

29

29

29

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

29

Stand ontwerpbegroting 2016

29

29

29

29

29

29

Licence