Base description which applies to whole site

Artikel 3 De Nationale ombudsman

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

15.461

15.163

14.868

14.799

14.799

0

3.1

Reguliere klachten

13.288

12.990

12.695

12.626

12.626

0

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

143

– 12

– 12

– 11

– 10

0

3.1

Reguliere klachten

143

– 12

– 12

– 11

– 10

0

               

Nieuwe mutaties

55

53

52

50

52

14.851

3.1

Reguliere klachten

55

53

52

50

52

12.678

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

55

53

52

50

52

 

3.2

Klachten van lagere overheden

0

0

0

0

0

2.173

Stand ontwerpbegroting 2016

15.659

15.204

14.908

14.838

14.841

14.851

3.1

Reguliere klachten

13.486

13.031

12.735

12.665

12.668

12.678

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.189

Stand ontwerpbegroting 2016

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

Licence