Base description which applies to whole site

6.6 Lijst met afkortingen

A

 

ACP-landen

Afrikaanse, Carbische en Pacifische landen

AEO

Authorised Economic Operators

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIIB

Aziatische Infrastructuur Investeringsbank

ANBI

Algemeen nut beogende instelling

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

Awir

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen

Awr

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

   

B

 

BCF

Btw-compensatiefonds

BES-fonds

Bonaire, Sint Eurstatius en Saba fonds

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BGFO

Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen

BIS

Bank for International Settlements

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

   

C

 

CAOP

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

CEA

Commissie Eindtermen Accountants-opleiding

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CP

Commercial Paper

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

CW

Comptabiliteitswet

   

D

 

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain, Operate

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWR

Digitale Werkomgeving Rijk

   

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council

ECB

European Central Bank

EDF

European Development Fund

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

EKV

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

Eonia

European Overnight Index Average

ERM-II

Exchange Rate Mechanism

ESM

Europese stabiliteitsmechanisme

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

   

F

 

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

FSB

Financial Stability Board

   

G

 

H

 

HT

Horizontaal Toezicht

   

I

 

IABF

Illiquid Assets Back-up Facility

IASB

International Accounting Standards Board

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IFI

Internationale Financiële Instelling

IMF

Internationaal Monetair Fonds

   

K

 
   

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KFD

Kernfysische Dienst

KPI

Key Performance Indicator

   

M

 

MGO

Middelgrote ondernemingen

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MJN

Miljoenennota

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MTO

Middellangetermijndoelstelling

   

N

 

NHT

Nationale Herverzekeringsmaatschappij

voor Terrorismeschaden

 

NLFI

NL Financial Investments

   

O

 

OCT landen

Europese Overzeese gebieden

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

   

P

 

PPI

Publiek-Private Investering

PPS

Publiek-private samenwerking

   

R

 

RIV

Regeling Investeringen

RPE

Regeling periodiek evaluatieonderzoek

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SDR

Special Drawing Rights

SENO-GOM

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SSO

Shared Service Organisaties

STAK

Wet Stichting Administratiekantoor financiële instellingen

   

T

 

TK

Tweede Kamer

   

V

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

VIA

Vooringevulde Aangifte

   

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZGO

Zeer Grote Ondernemingen

Licence